CHASING JIN
Site sur Hunter X HunterMENU

Accueil
Persos
PERSONNAGES:

Héros
Gon
Kirua
Kurapika
Leolio

Grands Hunters
Hisoka
Jin
Biscuit
President Netero
Laser

York Shin City
Darzoline
Senritsu
Bashô
Sukuwara
Vezze
Néon Nostrad
M. Nostrad
Iwalenkof
Tocinno
Zepairu
Zenji

Bêtes de l'Ombre
La chouette
Mimizu
Hiru
Yama.Arashi
Yama.Inu

Examen Hunter
Tompa
Satotsu
Buhara
Menchi
Bendotto
Sedokan
Majitani
Leluto
Jonès
Gitarakuru
Hanzô
Géréta
Ponzu
Pokkuru

Comité contre les Kimeras
Spinna "Spin" Crô
Morau
Nov
Kaïto
Knuckle
Shoot
Pamu

Tour Céleste
Zushi
Wing
Kastro
Guido
Sadaso
Riluberto

Greed Island
Battera
Tsezugera
Poorhatto
Binolt
Kazusoul
Asuta
Genthru "Boomer"
Abengane
Goreinu
Wdwune "Dwun"
Rist

Brigade Fantôme
Sharnalk
Shizuku
Pakunoda
Nobunaga
Phinks
Feitan
Kuroro Lucifuru
Uvôguine
Franklin
Machi
Bonorenof
Korutopi
Karuto Zoldik
Hisoka

Kimeras Ants
Roi Meruemu
Neferupito
Yupi
Shauapufu
Reine Zazan
Paiku
Koruto
Djitô/Djido
Jairo
Leoru
Pegui
Hagya
Ramotto

Familles Gon et Kirua
Mito
Irumi Zoldik
Miruki Zoldik
Miké
Zébulo
Kanaria
Zéno Zoldik
Silva Zoldik
Gotô
Karuto Zoldik

Chasing Jin - Copyright 2006
Alex RoiEsper (Mail)